Üretim

Üretim alanlarımızı hassas döküm çatısı altında, seramik kabuk döküm ve dereceli vakum döküm olarak inceleyebiliriz:

Hassas döküm yöntemi asırlardan beri bilinen bir teknik olmasına karşın günümüzde uygulama alanları yeni yeni artmaktadır. Hassas döküm yönteminin prensibi, mum ve benzer modeller kullanılarak yüzeylerinin seramik veya alçı kaplanması, daha sonra seramik yüksek sıcaklıklarda sinterlenerek bu sayede eriyen mum modellerinin dışarı alınması ve kalıp boşluğunun oluşturulmasıdır. Daha sonra oluşturulan bu hacim boşluğuna ergimiş metalin dökülmesi ve metal soğuduktan sonra seramik kalıbın kırılarak metal parçaların açığa çıkması işlemidir. Bu yönüyle yöntem şekil karmaşıklığı ve metal sertliği açısından diğer imalat yöntemlerince işlenmesi zor ya da imkansız olan parçaların nihai kullanım ölçü toleransları dahilinde üretimine olanak verir.

Yöntem II. Dünya Savaşı’na kadar ticari olarak sadece kuyumculuk ve dişçilikte protez yapımı olarak uygulanmaktaydı. Daha sonraları ise uzay, havacılık ve savunma sanayi olmak üzere şu sektörlerde uygulama alanı bulmuştur:

Savunma Sanayii
Tekstil Sanayii
Tıbbi ve Medikal Parçalar
Makine Endüstrisi
Uçak ve Uzay Sanayii
Otomotiv Endüstrisi
Tarım Endüstrisi
Vana ve Pompa Sanayii

Gün geçtikçe hassas parçalara olan ihtiyaç yönteminin endüstriyel uygulamasının yaygınlaşmasını sağlamıştır.

Avantajları:

Yöntem geleneksek üretim yöntemlerince üretilmesi zor ya da imkansız olan küçük ve karmaşık şekilli parçaların üretilmesine olanak verir.
Diğer döküm yöntemleri dikkate alındığında kullanılan kalıp malzemeleri ve uygulama tekniği sayesinde boyut toleransı ve yüzey kalitesi bakımından daha iyi sonuç alınır.
Üretim maliyeti diğer üretim metotlarına nazaran düşüktür.
Yüzey kalitesi ve boyut hassasiyeti çok iyi olduğundan ek bir finish işlemine çoğu zaman gerek kalmaz. Bu avantajı ile kolay işlenebilir metal seçimini en aza indirerek metal seçiminde serbestlik sağlar.
Vakum ve koruyucu gaz atmosferi altında dökülmesi gereken metal ve alaşımlara da bu yöntem kolaylıkla uygulanabilir.
Parça yüzeylerinde diğer döküm yöntemlerinde karşılaşılan kalıp ayırma çizgileri bu yöntemde tek parça kalıp kullanıldığından oluşmaz.
Mum kalıp ömrü uzundur.